Góp ý dự thảo báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Ngày 01/02/2023, Cơ quan Kiểm dịch Thực Động vật Hoa Kỳ (APHIS) đã hoàn tất dự thảo báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại đối với sản phẩm dừa tươicủa Việt Nam để tham vấn ý kiến các bên liên quan.

 Để sớm xuất khẩu dừa có vỏ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ và đảm bảo điều kiện xuất khẩu dừa thuận lợi, dễ triển khai, Cục BVTV đề nghị các tổ chức và cá nhân có ý kiến góp ý với dự thảo nói trên. Mọi ý kiến góp ý đề nghị gửi về Cục Bảo vệ thực trước ngày 20/02/2023 (bản mềm gửi qua địa chỉ email: htqt.bvtv@ mard.gov.vn).

Chi tiết công văn số 322/BVTV-HTQT về góp ý dự thảo báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi của Việt  Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Phụ lục kèm theo.