Trung Quốc chuẩn bị kiểm tra dừa tươi Việt Nam để xem xét nhập chính ngạch

Ngày 21/7, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) có văn bản gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị kiểm tra thực địa các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Cục BVTV cho biết đã nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị tiến hành kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu để hoàn thành đánh giá phân tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi và làm căn cứ cho việc ký nghị định thư. Cụ thể:
- Thời gian và hình thức kiểm tra của GACC: Thời gian kiểm tra giữa tháng 8/2023; hình thức kiểm tra trực tuyến kết hợp kiểm tra thực địa và tài liệu (thông tin tài liệu cần chuẩn bị tại phụ lục).

- Nội dung kiểm tra chính của GACC: Hệ thống kiểm soát và phòng chống sinh vật gây hại trên dừa tại các vùng trồng và cơ sở đóng gói; quy trình thu hoạch, vận chuyển và đóng gói dừa xuất khẩu.

Để chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu theo yêu cầu của GACC, Cục BVTV đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV/cơ quan chuyên môn của địa phương bố trí nguồn lực sẵn sàng để phối hợp với Cục BVTV trong quá trình triển khai việc kiểm tra; cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn và hỗ trợ các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi tham gia kiểm tra trực tuyến theo yêu cầu của GACC. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý, phòng chống sinh vật gây hại theo yêu cầu của GACC (thông tin hồ sơ và tài liệu cần chuẩn bị theo phụ lục 1).

- Rà soát, tổng hợp các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc. Thông báo và hướng dẫn vùng trồng, cơ sở đóng gói hoàn tất hồ sơ, tài liệu liên quan và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tham gia kiểm tra trực tuyến theo yêu cầu của GACC (thông tin hồ sơ, tài liệu vùng trồng và cơ sở đóng gói cần chuẩn bị tại phụ lục 2 và phụ lục 3).

- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và BVTV, của các vùng trồng và cơ sở đóng gói dừa tươi tại các phụ lục phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung và gửi về Cục BVTV trước ngày 05/8/2023 để tổng hợp gửi GACC.Xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho trái dừa Việt Nam

Cục BVTV đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện để đợt kiểm tra trực tuyến đối với các vườn trồng và cơ sở đóng gói dừa tươi của GACC được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi tiết, đề nghị thông tin ngay về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông. Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) để kịp thời giải quyết.

Tóm tắt dự thảo kế hoạch kiểm tra trực tuyến và thực địa đối với dừa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Mục đích của kế hoạch nhằm hoàn thiện việc phân tích nguy cơ và thúc đẩy ký kết nghị định thư xuất khẩu dừa Việt Nam sang Trung Quốc được an toàn.

Các nội dung chính của kế hoạch bao gồm:

1. Thành lập nhóm chuyên gia chung của hai nước gồm đại diện Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam để tiến hành kiểm tra.

2. Phương thức kiểm tra bao gồm: Kiểm tra trực tuyến, điều tra thực địa tại Việt Nam và kiểm tra tài liệu do phía Việt Nam cung cấp.

- Nội dung kiểm tra tập trung vào:

+ Hệ thống phòng chống sinh vật gây hại trên dừa của Việt Nam: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, quy trình đăng ký vườn trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu, công tác đào tạo và giám sát dịch hại...

+ Công tác phòng dịch của doanh nghiệp xuất khẩu: Bố trí vườn trồng, biện pháp phòng dịch, sử dụng thuốc BVTV, đào tạo cán bộ...

+ Quy trình thu hoạch, vận chuyển và đóng gói dừa xuất khẩu.

3. Yêu cầu Việt Nam chuẩn bị các tài liệu, video về quy trình sản xuất, phòng dịch, đóng gói dừa.

4. Sau kiểm tra, Trung Quốc sẽ thực hiện quy trình đánh giá rủi ro và đề xuất các yêu cầu nhập khẩu phù hợp để xây dựng nghị định thư về nhập khẩu dừa từ Việt Nam.

5. Yêu cầu công tác chuẩn bị của hai bên trước khi tiến hành kiểm tra:

+ Trao đổi, thống nhất lịch kiểm tra cụ thể, danh sách kiểm tra viên và các công việc chuẩn bị liên quan. + Việt Nam chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, video hỗ trợ cho nhóm chuyên gia Trung Quốc.

+ Việt Nam chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ kiểm tra.

+ Việt Nam bố trí nhân sự sẵn sàng phối hợp kiểm tra khi nhóm chuyên gia Trung Quốc yêu cầu.

6. Sau khi có kết quả kiểm tra, nếu phát hiện thiếu sót, Việt Nam cần khắc phục và bổ sung đầy đủ trong thời gian sớm nhất.

7. Trung Quốc sẽ thông báo chính thức kết quả kiểm tra cho Việt Nam, đồng thời hoàn thành báo cáo đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp.