Quy định của các nước

EU tăng cường kiểm soát chính thức đối với sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

EU tăng cường kiểm soát chính thức đối với sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

19/12/2023
Mới đây, EU đưa ra dự thảo Quy định tạm thời tăng cường các biện pháp kiểm soát chính thức đối với một số sản phẩm thực phẩm từ các quốc gia cụ thể khi xác định được nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng. Quy định mới nhất như vậy, dự kiến được ban hành vào tháng 1 năm 2024, sẽ tăng cường kiểm soát đối với các sản phẩm từ một số quốc gia, cũng như giảm bớt các biện pháp kiểm soát đối với các quốc gia khác khi rủi ro đã giảm. Các quốc gia sau sẽ bị ảnh hưởng bởi Quy định sắp tới: Bangladesh, Ai Cập, Ấn Độ, Madagascar, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Türkiye, Uganda và Việt Nam.
Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với măng tây Asparagus officinalis L nhập khẩu vào Anh

Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với măng tây Asparagus officinalis L nhập khẩu vào Anh

30/11/2023
Kể từ ngày 1/10/2023, Vương quốc Anh áp dụng quy định nhập khẩu bổ sung đối với sản phẩm thực phẩm hàng măng tây tươi Asparagus officinalis L (ngoại trừ cây còn sống, phấn hoa, sản phẩm nuôi cấy mô và hạt giống theo Điểm 95 của Phụ lục 7A của Quy định EU 2019/2072 về Điều kiện kiểm dịch thực vật)
Yêu cầu nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật vào Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Yêu cầu nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật vào Vương quốc Anh và Bắc Ireland

27/10/2023
Các yêu cầu dựa trên 'Quy định về sức khỏe thực vật (Điều kiện kiểm dịch thực vật) (Sửa đổi) (Xuất cảnh khỏi EU) năm 2020' và tham chiếu các luật khác khi thích hợp, ví dụ như trong trường hợp được miễn trừ hoặc khi vi phạm chỉ áp dụng cho một số quốc gia nhất định.
Quy định nhập khẩu của Bắc Âu đối với trái vải tươi – phần 1: Yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Quy định nhập khẩu của Bắc Âu đối với trái vải tươi – phần 1: Yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

29/06/2023
Muốn nhập khẩu vải thiều vào các nước Bắc Âu, trước hết các doanh nghiệp cần tuân thủ các yêu cầu đối với hàng nông sản thực phẩm nói chung và hàng rau quả tươi nói riêng của EU
Quy định mới của EU về các biện pháp khẩn cấp và tạm thời kiểm soát an toàn thực phẩm

Quy định mới của EU về các biện pháp khẩn cấp và tạm thời kiểm soát an toàn thực phẩm

26/06/2023
Ngày 7/6/2023, EU đã đăng công báo Quy định  (EU) 2023/1110 ký ngày 6 tháng 6 năm 2023  sửa đổi Quy định 2019/1973 về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU. Theo đó, EU đã chính thức đưa các loại mỳ ăn liền của Việt Nam từ Phụ lục II (kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm và kiểm soát tại cửa khẩu) sang phụ lục I với tần suất kiểm tra tại Biên giới là 20%. Như vậy, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023, các mặt hàng mỳ ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam sẽ không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Đài Loan sửa đổi quy định Tiêu chuẩn cho phép đối với dư lượng thuốc trừ sâu

Đài Loan sửa đổi quy định Tiêu chuẩn cho phép đối với dư lượng thuốc trừ sâu

22/02/2023
Cơ quan quản lý Y tế và Phúc lợi Đài Loan vừa bổ sung sửa đổi 107 mức cho phép về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của 19 loại thuốc bảo vệ thực vật tại Đài Loan.
Thông báo về việc thực hiện các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu.

Thông báo về việc thực hiện các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu.

31/01/2023
Ngày 19/01/2023, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) ban hành công văn số 231/BVTV-HTQT về việc thực hiện các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu.
EU ra quy định mới về ngưỡng dư lượng một số chất trên thực phẩm

EU ra quy định mới về ngưỡng dư lượng một số chất trên thực phẩm

30/01/2023
Ngưỡng dư lượng một số chất trừ sâu, diệt cỏ và diệt nấm vừa được EU sửa đổi và ban hành trong một thông báo mới đây.
Yêu cầu nhập khẩu của Úc đối với giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ ngày 1 tháng 5 năm 2023

Yêu cầu nhập khẩu của Úc đối với giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ ngày 1 tháng 5 năm 2023

12/01/2023
Ngày 10/01/2023, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc ra thông báo G/SPS/N/AUS/558 .
Xem thêm