Quy định các nước
Quy định các nước
Chọn quốc gia:
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Hàn Quốc đối với quả bưởi tươi của Việt Nam 1.050 MB Tải xuống
02 Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với dừa Việt Nam vào Hoa Kỳ 352.967 KB Tải xuống
03 Yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc 12.667 MB Tải xuống
04 Operational Work Plan Addendum for Irradiation Treatment of Articles from Vietnam into the Continental United States 2.265 MB Tải xuống
05 Yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc 247.801 KB Tải xuống
06 Kế hoạch xuất khẩu thanh long, xoài tươi từ Việt Nam sang Nhật Bản 285.179 KB Tải xuống
07 Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 247.801 KB Tải xuống
08 Kế hoạch xuất khẩu các loại trái cây tươi từ Việt Nam sang Newzealand 1.397 MB Tải xuống
09 Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 28.530 KB Tải xuống
10 Yêu cầu xử lý chiếu xạ quả tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ (Operational Work Plan Addendum for Irradiation Treatment of Articles from Vietnam into the Continental United States) 4.986 MB Tải xuống
Xem thêm