Quy định các nước
Quy định các nước
Chọn quốc gia:
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc 247.801 KB Tải xuống
02 Kế hoạch xuất khẩu thanh long, xoài tươi từ Việt Nam sang Nhật Bản 285.179 KB Tải xuống
03 Kế hoạch xuất khẩu các loại trái cây tươi từ Việt Nam sang Newzealand 1.397 MB Tải xuống
04 Yêu cầu xử lý chiếu xạ quả tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ (Operational Work Plan Addendum for Irradiation Treatment of Articles from Vietnam into the Continental United States) 4.986 MB Tải xuống
05 Yêu cầu kiểm dịch thực vật xuất khẩu thí điểm chanh leo tươi chính ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc 18.747 KB Tải xuống
06 Yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc 3.781 MB Tải xuống
07 Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả xoài của Việt Nam nhập khẩu vào Úc 49.862 KB Tải xuống
08 Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả nhãn và quả vải tươi của Việt Nam nhập khẩu vào Úc 333.719 KB Tải xuống
09 Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả thanh long của Việt Nam nhập khẩu vào Úc 118.501 KB Tải xuống
10 Yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn cám gạo làm thức ăn chăn nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 6.426 MB Tải xuống
Xem thêm