Tổ chức ủy quyền kiểm tra nhà nước
Tổ chức ủy quyền kiểm tra nhà nước
STTTên tổ chứcLĩnh vựcNgày thực hiệnNgày hiệu lựcSố quyết định
Trước
1
Tiếp
Số bản ghi:
1 Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3Phân bón, thuốc BVTV

02/04/2022

27/12/2022

837QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
2 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào CaiPhân bón

02/04/2022

01/04/2023

840/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
3 Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam Thuốc BVTV

06/01/2022

29/08/2023

48/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2022
4 Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía BắcThuốc BVTV

06/01/2022

31/12/2022

49/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2022
5 Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn hợp quy VietcertPhân bón

23/04/2021

23/04/2022

797/QĐ-BVTV-KH ngày 23/4/2021
6 Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCMPhân bón

02/04/2022

01/04/2023

838/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
7 Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCCPhân bón

02/04/2022

07/01/2023

835/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
8 Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCertPhân bón

02/04/2022

27/12/2022

837QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
9 Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigoncertPhân bón

06/10/2021

11/09/2022

1790/QĐ-BVTV-KH ngày 06/10/2021
10 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải PhòngPhân bón

02/04/2022

01/04/2023

839/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022