Xin ý kiến góp ý dự thảo workplan chuyển giao kiểm tra trước xuất khẩu các loại quả tươi sang Nhật Bản

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được thông báo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về dự thảo Kế hoạch xuất khẩu (workplan) đối với chuyển giao cho phía Việt Nam việc kiểm tra trước xuất khẩu các loại quả tươi của Việt Nam và gửi cho phía Việt Nam để lấy ý kiến, từ đó có phản hồi về kết quả xem xét dự thảo.

Do vậy, Cục BVTV đề nghị các địa phương, hiệp hội và các tổ chức cá nhân liên quan đến sản xuất, xuất khẩu các loại quả tươi sang Nhật Bản đóng góp ý kiến đối với dự thảo nói trên trước khi gửi lại cho phía Nhật Bản. Chi tiết dự thảo kế hoạch xuất khẩu gồm bản tiếng Anh tóm tắt tiếng Việt.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế & Truyền thông, điện thoại: 024.3857.0754 và email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) trước ngày 5/3/2024.