Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thư dừa và sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày 22/11/2023, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 3030/BVTV-HTQT về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định  thư dừa và sầu riêng đông lạnh xuất  khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị:
Các địa phương, hiệp hội, tổ chức và cá nhân sản xuất, xuất khẩu dừa tươi và sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc nghiên cứu kỹ và gửi góp ý (nếu có) cho các bản dự thảo sau:
1. Bản dự thảo Nghị định thư về các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc (Bản Tiếng Việtbản Tiếng Anh).
2. Bản dự thảo Nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch đối với xuất khẩu dừa tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc (Bản tiếng Việtbản Tiếng Anh).
Ý kiến đóng góp xin gửi về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế & Truyền thông) trước ngày 29/11/2023. Sau thời gian xin ý kiến trên, nếu các đơn vị, tổ chức và cá nhân không có phản hồi thì được coi như đồng ý với dự thảo Nghị định thư. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, ĐT: 024.3857.0754 và Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) để được hướng dẫn.

Nội dung chi tiết số 3030/BVTV-HTQT ngày 22/11/2023 tại đây.