Ý kiến lãnh đạo

Ông Vũ Hồng Nam

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản