Ý kiến lãnh đạo

Ông Nguyễn Đình Tùng

Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T