Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với xoài khẩu sang Trung Quốc

Cũng như chuối, thanh long và dưa hấu, xoài là loại quả tươi truyền thống của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Trung Quốc từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cần chuẩn hóa lại các quy định đối với loại quả tươi này và GACC đề nghị ký Nghị định thư ở cấp Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất. 

Bản dự thảo Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với xoài khẩu sang Trung Quốc có một sự thay đối lớn về yêu cầu biện pháp xử lý kiểm dịch tại Điều 4, kèm theo quy trình thực hiện được nêu rõ tại Phụ lục 2 và 3. Thay vì trước đây, xoài xuất khẩu sang Trung Quốc không phải xử lý kiểm dịch, thì nay trong dự thảo Nghị định đề cập đến việc trái xoài phải được xử lý nhiệt dưới sự giám sát của các cán bộ kiểm dịch thực vật (Cục Bảo vệ thực vật) hoặc nhân viên được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền để giảm nguy cơ lan truyền của sinh vật gây hại. Quy trình xử lý nhiệt đối với xoài phải được thực hiện xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng ở lõi quả (quả lớn nhất) nhiệt độ 47 ° C trong 20 phút ở độ ẩm tương đối 95% hoặc xử lý ngâm quả trong nước ở nhiệt độ 48° C trong trời gian không quá 60 phút.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tải toàn văn dự thảo tại đây.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế & Truyền thông, điện thoại: 024.3857.0754; email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) trước ngày 11/07/2022.

Sau đó, Sở NN- PTNT các tỉnh chỉ đạo các Chi cục Trồng trọt & BVTV rà soát các vùng trồng và cơ sở đóng gói chuối theo quy định tại dự thảo Nghị định thư này và gửi kết quả tổng hợp về Cục BVTV trước ngày 01/08/2022.