Dự thảo Quyết định của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu về việc sửa đổi quy định hàng hoá thuộc diện kiểm dịch thực vật

Ngày 22/8/2022, tại thông báo G/SPS/N/RUS/255 Liên bang Nga đã lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (hàng hóa, nguyên liệu, hàng hóa) phải giám sát tại cửa khẩu hải quan của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), được phê duyệt theo Quyết định của Ủy ban Liên minh EAEU số 318 ngày 18/6/2010 và yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm hàng hoá phải qua kiểm dịch thực vật và đối tượng kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu biên giới và lãnh thổ hải quan của EAEU, được phê duyệt theo Quyết định số 157 của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc tuân thủ với Danh mục hàng hóa hiện của Liên minh Kinh tế Á-Âu (được sửa đổi theo Quyết định số 74 của Ủy ban Kinh tế Á-Âu ngày 12 tháng 5 năm 2022).

Dự thảo quyết định của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu đã có sự thay đổi đối với các mã HS 1212 94 000 0, 212 99 950 0 trong phần I của Danh sách các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhằm giảm thiểu rủi ro khi nhập khẩu của đối tượng kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ của khối Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU). Các yêu cầu về kiểm dịch thực vật này liên quan đến các sản phẩm kiểm dịch được đề cập. Thông tin chi tiết truy cập tại đây hoặc trang web: https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105524/ria_01082022

Thời hạn góp ý: 14/10/2022

Các ý kiến góp ý gửi về địa chỉ:
The Eurasian Economic Commission
Department for sanitary, phytosanitary and veterinary measures
2 Letnikovskaya St., bld.1/2
115114 Moscow, Russian Federation
Tel: +(7 495) 669 2400 (ext. 5151)
Fax: +(7 495) 669 2415
E-mail: info@eecommission.org
dept_sps@eecommission.org