Tài liệu tập huấn
Tài liệu tập huấn
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Sổ tay hướng dẫn sản xuất bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU 95.041 MB Tải xuống
02 Sổ tay hướng dẫn sản xuất thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU 58.263 MB Tải xuống
03 Sổ tay hướng dẫn sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU) 66.070 MB Tải xuống
04 Hướng dẫn triển khai Nghị định thư xuất khẩu dưa hấu Việt Nam sang Trung Quốc 1.383 MB Tải xuống
05 Thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu 1.175 MB Tải xuống
06 Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu chanh leo sang thị trường Trung Quốc 10.773 MB Tải xuống
07 Tài liệu tập huấn xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói 4.044 MB Tải xuống
08 Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam 5.867 MB Tải xuống
09 Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam 29.702 MB Tải xuống