Tin tức nổi bật

Thống kê xuất nhập khẩu trái cây năm 2023 của Trung Quốc được công bố

Theo một báo cáo do Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Thực phẩm, Sản phẩm Bản địa và Phụ phẩm Động vật Trung Quốc công bố gần đây, nhập khẩu trái cây của Trung Quốc duy trì quỹ đạo tăng dần trong suốt năm 2023. Trong suốt năm đó, Trung Quốc đã nhập khẩu 7,52 triệu tấn hoặc trái cây trị giá 16,85 tỷ USD, tương ứng với mức tăng hàng năm lần lượt là 3% và 15% so với năm 2022 . Trong khi đó, xuất khẩu trái cây từ Trung Quốc vào năm 2023 đạt tổng cộng 3,87 triệu tấn và 4,98 tỷ USD, tương ứng với mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 19% và 8%. Đáng chú ý, năm 2023 đánh dấu năm đầu tiên kể từ năm 2020, cả nhập khẩu và xuất khẩu trái cây của Trung Quốc đều tăng trưởng.

NHẬP KHẨU
10 nhà xuất khẩu trái cây hàng đầu sang Trung Quốc vào năm 2023 theo giá trị xuất khẩu là Thái Lan (7,06 tỷ USD, +12% so với cùng kỳ năm ngoái), Chile (3,2 tỷ USD, −4% so với cùng kỳ), Việt Nam (2,84 tỷ USD, +123% so với cùng kỳ), Philippines (640 USD triệu, −4% so với cùng kỳ), New Zealand (600 triệu đô la, −5% so với cùng kỳ), Peru (500 triệu đô la, −12% so với cùng kỳ), Úc (280 triệu đô la, +33% so với cùng kỳ), Malaysia (270 triệu đô la, +29% YOY), Nam Phi (250 triệu USD, −4% so với cùng kỳ) và Indonesia (220 triệu USD, +5% so với cùng kỳ).
Các loại trái cây có hiệu suất cao nhất theo thứ tự giá trị nhập khẩu giảm dần là sầu riêng tươi, anh đào tươi, sầu riêng đông lạnh, chuối, măng cụt và dừa. Sáu loại trái cây này chiếm 76% tổng lượng trái cây nhập khẩu của Trung Quốc xét về giá trị.

Sầu riêng tươi
Là mặt hàng đứng đầu, sầu riêng tươi đạt giá trị nhập khẩu 6,72 tỷ USD (+66% so với cùng kỳ năm trước) và khối lượng đạt 1,43 triệu tấn (+73% so với cùng kỳ năm trước) vào năm 2023. Sau khi giành được quyền tiếp cận thị trường chính thức vào Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022, sầu riêng tươi Việt Nam (493.000 tấn, +1.100% so với cùng kỳ) nhanh chóng chiếm khoảng 35% thị phần, khiến thị phần sầu riêng tươi của Thái Lan (929.000 tấn, +18% so với cùng kỳ) giảm mạnh từ 95% xuống 65%.

Anh đào tươi
Năm 2023, giá trị nhập khẩu quả anh đào tươi chỉ đứng sau sầu riêng tươi, đạt tổng trị giá 2,65 tỷ USD (-4% so với cùng kỳ). Trong khi đó, khối lượng nhập khẩu là 347.000 tấn (-5% so với cùng kỳ). Cụ thể, nhập khẩu từ Chile lên tới 2,55 tỷ USD (−5% so với cùng kỳ) và 334.000 tấn (−7% so với cùng kỳ), chiếm 99% lượng anh đào tươi nhập khẩu của Trung Quốc.

Sầu riêng đông lạnh
Thái Lan vẫn là nhà cung cấp sầu riêng đông lạnh chính cho Trung Quốc vào năm 2023, với tổng giá trị xuất khẩu khoảng 770 triệu USD (+19% so với cùng kỳ) và 108.000 tấn (+12% so với cùng kỳ). Theo sau Thái Lan là Malaysia với giá trị xuất khẩu đạt 270 triệu USD (+34% so với cùng kỳ) và khối lượng đạt 25.000 tấn (+47% so với cùng kỳ). Các báo cáo chỉ ra rằng các tiêu chuẩn xuất khẩu sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ sớm được đưa ra, điều này sẽ dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường Trung Quốc.

Chuối
Nhập khẩu chuối của Trung Quốc vào năm 2023 đạt giá trị 1,08 tỷ USD (-7% so với cùng kỳ năm trước) và khối lượng là 1,77 triệu tấn (-2% so với cùng kỳ). Philippines (686.000 tấn, −5% so với cùng kỳ), Việt Nam (506.000 tấn, +8% so với cùng kỳ), Ecuador (266.000 tấn, +33% so với cùng kỳ) và Campuchia (263.000 tấn, −22% so với cùng kỳ) là những quốc gia có các nhà cung cấp chính, chiếm khoảng 97% tổng khối lượng.

Măng cụt
Số liệu nhập khẩu măng cụt ở mức 242.000 tấn (+16% so với cùng kỳ) và 730 triệu USD (+16% so với cùng kỳ) vào năm 2023, cùng với Thái Lan (207.000 tấn, +13% so với cùng kỳ; 620 triệu USD, +14% so với cùng kỳ) và Indonesia (35.000 tấn, +36%; 110 triệu USD, +31%) là các nhà cung cấp chính.

Dừa
Nhập khẩu dừa của Trung Quốc vào năm 2023 đạt tổng cộng 1,18 triệu tấn (+10% so với cùng kỳ năm ngoái) và 580 triệu USD (+2% so với cùng kỳ), cùng với Thái Lan (589.000 tấn, +13% so với cùng kỳ), Indonesia (364.000 tấn, +13% so với cùng kỳ) và Việt Nam (223.000 tấn, +1% so với cùng kỳ) là các nhà cung cấp chính.

XUẤT KHẨU
10 thị trường nước ngoài hàng đầu về trái cây Trung Quốc vào năm 2023 xét về giá trị xuất khẩu là Việt Nam (1,23 tỷ USD, +3% so với cùng kỳ), Thái Lan (600 triệu USD, −10% so với cùng kỳ), Indonesia (550 triệu USD, −2% so với cùng kỳ), Hồng Kông Kong ($390 triệu, −3% so với cùng kỳ), Philippines ($320 triệu, +3% so với cùng kỳ), Nga ($260 triệu, +44% so với cùng kỳ), Malaysia ($210 triệu, +0% so với cùng kỳ), Kyrgyzstan ($210 triệu, +163% so với cùng kỳ), Bangladesh ($180 triệu, +0% so với cùng kỳ) và Hoa Kỳ ($170 triệu, +0% so với cùng kỳ). Các loại trái cây được xuất khẩu nhiều nhất vào năm 2023 bao gồm táo tươi, cam quýt (bao gồm quýt và satsuma), nho tươi, lê tươi và bưởi.

Táo tươi
Năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu 796.000 tấn (−3% so với cùng kỳ năm trước) tương đương 970 triệu USD (-7% so với cùng kỳ năm ngoái), với thị trường xuất khẩu chính là Việt Nam (143.000 tấn, −1% so với cùng kỳ; 148 triệu USD, −21 % so với cùng kỳ), Indonesia (112.000 tấn, −28%; 148 triệu USD, −22% so với cùng kỳ), Thái Lan (107.000 tấn, −7% so với cùng kỳ; 147 triệu USD, −10% so với cùng kỳ), Philippines (98.000 tấn, −8% so với cùng kỳ; 126 triệu USD, −7% so với cùng kỳ) và Bangladesh (102.000 tấn, −12%; 101 triệu USD, −18% so với cùng kỳ).

Cam quýt (bao gồm cả quýt và satsumas)
Xuất khẩu cam quýt của Trung Quốc (bao gồm quýt và satsumas) vào năm 2023 đạt 832.000 tấn (+41% so với cùng kỳ) và 850 triệu USD (+19% so với cùng kỳ). Việt Nam (268.000 tấn, +40% so với cùng kỳ), Kyrgyzstan (106.000 tấn, +172% so với cùng kỳ), Indonesia (84.000 tấn, +4%), Nga (70.000 tấn, +233% so với cùng kỳ), Philippines ( 65.000 tấn, +25% so với cùng kỳ), Thái Lan (52.000 tấn, −19% so với cùng kỳ) và Malaysia (49.000 tấn, −22% so với cùng kỳ) là các điểm đến chính.

Nho tươi 
Xuất khẩu nho tươi của Trung Quốc vào năm 2023 đạt 483.000 tấn và 810 triệu USD, cùng với Thái Lan (120.800 tấn, +10% so với cùng kỳ năm trước), Việt Nam (112.700 tấn, +11%) và Indonesia (83.000 tấn, +26% so với cùng kỳ năm trước) ) các thị trường nước ngoài quan trọng.

Lê tươi
Năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu 479.000 tấn lê tươi, trị giá 540 triệu USD. Các thị trường xuất khẩu chính là Indonesia (149.000 tấn, −7% so với cùng kỳ; 141 triệu USD, −3% so với cùng kỳ), Việt Nam (104.000 tấn, +13% so với cùng kỳ; 118 triệu USD, +5%) và Thái Lan (40.000 tấn, −13% so với cùng kỳ; 53 triệu USD, −10% so với cùng kỳ).

Bưởi
Xuất khẩu bưởi đạt 191.000 tấn (+38% so với cùng kỳ) và 170 triệu USD (+39% so với cùng kỳ) vào năm 2023. Các thị trường nước ngoài quan trọng bao gồm Hà Lan (61.392 tấn, +28% so với cùng kỳ) và Nga (52.385 tấn) , +57% so với cùng kỳ).

Nguồn: https://www.producereport.com/article/chinas-2023-fruit-import-export-statistics-released