Quy định của các nước

Yêu cầu nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật vào Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Các yêu cầu được áp dụng cho thực vật và sản phẩm thực vật cần kiểm dịch thực vật được nhập khẩu vào Vương quốc Anh (Anh, Scotland và xứ Wales). Tra cứu tại đường link: https://www.gov.uk/government/publications/plant-species-by-import-category/import-requirements-for-plants-plant-produce-and-products#fruit
Các yêu cầu dựa trên 'Quy định về sức khỏe thực vật (Điều kiện kiểm dịch thực vật) (Sửa đổi) (Xuất cảnh khỏi EU) năm 2020' và tham chiếu các luật khác khi thích hợp, ví dụ như trong trường hợp được miễn trừ hoặc khi vi phạm chỉ áp dụng cho một số quốc gia nhất định.
Các sản phẩm nhập khẩu được chia thành 5 loại kiểm soát kiểm dịch thực vật và 6 nhóm hàng hóa. Thực vật, trái cây, rau, hoa cắt cành, đất và các đối tượng thuộc diện quản lý khác (ví dụ: máy móc) thuộc 5 loại kiểm soát KDTV:
'Bị cấm' - Chỉ có thể mang vào Vương quốc Anh nếu có giấy phép phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.
'Cấm (đang chờ đánh giá rủi ro)' - Chỉ có thể mang vào Vương quốc Anh nếu đã được đánh giá rủi ro. Không bao gồm vật liệu in vitro, cây gỗ lùn tự nhiên hoặc nhân tạo để trồng.
'Được quản lý và thông báo' - Chỉ có thể mang vào Vương quốc Anh nếu kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và thông báo trước về việc nhập khẩu.
'Được quản lý' - Chỉ có thể mang vào Vương quốc Anh nếu có kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Sau khi người nộp đơn hoàn tất việc khai báo hải quan, một số lượng nhỏ các lô hàng này có thể cần được thông báo trước.
'Không được kiểm soát' - Có thể mang vào Vương quốc Anh mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc thông báo trước.
Đối với các sản phẩm trái cây, thông tin về nhập khẩu các ngành hàng trái cây sang UK và Bắc Ireland có tại đường link: https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
 Trong link này sẽ có hướng dẫn từng bước để xem yêu cầu đối với từng loại sản phẩm. Trong đó, đặc biệt lưu ý các loại quả dứa (Ananas comosus), các loại quả họ cam quýt (Citrus), dừa (Cocos nucifera), sầu riêng (Durio zibethinus), xoài (Mangifera), chuối (Musa), chanh leo (Passiflora), chà là (Phoenix dactylifera), ổi (Psidium) thuộc nhóm sản phẩm không được kiểm soát, có thể nhập khẩu vào Vương quốc Anh mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc thông báo trước. 
Ngoài ra, việc nhập khẩu vào UK được thực hiện qua PEACH gửi thông báo trước khi gửi công hàng qua đường link: https://ehmipeach.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=Register