Quy định của các nước

Nhật Bản áp dụng biện pháp khẩn cấp ngăn chặn virus khảm nâu cà chua

Ngày 27/6/2022 Nhật Bản đã đệ trình lên Uỷ ban SPS của WTO bản thông báo áp dụng biện pháp khẩn cấp trong kiểm dịch thực vật đối với cà chua và ớt ngọt nhập khẩu vào Nhật Bản (bao gồm các loài Lycopersicon esculentum (= Solanum lycopersicum), S. arcanum, S. cheesmaniae, S. chilense, S. galapagense, S. peruvianum, S. pimpinellifolium và Capsicum annuum). Cụ thể trong quá trình kiểm dịch thực vật sử dụng phương pháp Real-time RT-PCR, cơ quan quản lý của Nhật Bản phát hiện virus khảm nâu cà chua (ToBRFV- Tomato brown rugose fruits virus) trong các lô hàng cà chua nhập khẩu; loại virus này đã không được phát hiện khi kiểm tra bằng phương pháp RT-PCR thông thường áp dụng tại Nhật Bản.

Nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của virus ToBRFV, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản  (MAFF) áp dụng biện pháp khẩn cấp trước khi sửa đổi các yêu cầu chi tiết về kiểm dịch thực vật đối với virus ToBRFV. Biện pháp này thay đổi so với biện pháp hiện tại với một số điểm chính như sau:

- Đối với cây mẹ và hạt giống, sẽ phải khai báo bổ sung bắt buộc về phương pháp áp dụng chẩn đoán virus ToBRFV trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (được thực hiện theo mục 36 của Bảng phụ lục 2-2 của Pháp lệnh Thực thi Đạo luật Bảo vệ thực vật (Pháp lệnh MAFF số 73/1950)).

- Đối với hạt giống, phương pháp chẩn đoán virus được áp dụng duy nhất là phương pháp  Real-time RT-PCR.

- Biện pháp khẩn cấp sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022.

Thông tin kỹ thuật chi tiết về biện pháp khẩn cấp nói trên, vui lòng tham khảo thông báo G/SPS/N/JPN/1056 và website của MAFF https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2-2_from_20210428.html.