Tin tức nổi bật

Thực hiện Nghị định thư về xuất khẩu dưa hấu từ Việt Nam sang Trung Quốc

Ngày 16/4/2024, Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản số 870/BVTV-HTQT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh; Các tổ chức, cá nhân đóng gói, xử lý kiểm dịch thực vật và xuất khẩu; Các Hiệp hội ngành hàng; Các đơn vị kiểm dịch thực vật về thực hiện Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu dưa hấu từ Việt Nam  sang Trung Quốc. Nghị định thư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2024.

Theo đó, tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã.

Vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và phải đảm bảo giám sát vườn trồng, giám sát quy trình đóng gói.

Cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả dưa hấu tươi xuất sang Trung Quốc có thể truy xuất được đến vùng trồng đã được cấp mã số.

Các lô hàng dưa hấu của Việt Nam được xuất khẩu qua tất cả các cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trái cây tươi.

Cùng đó, dưa hấu tươi của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc không được nhiễm 5 đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống. Đó là các loại bao gồm 3 loại ruồi đục quả, 1 loài rệp và 1 loài vi khuẩn.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các Hiệp hội ngành hàng liên quan; và các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng triển khai các nội dung sau:
- Thông báo, phổ biến nội dung Nghị định thư tới các tổ chức, cá nhân, cơ quan chuyên môn có liên quan trên địa bàn để nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc áp dụng Nghị định thư này đối với xuất khẩu dưa hấu sang thị trường Trung Quốc từ ngày 12/6/2024.

- Cục Bảo vệ thực vật xin gửi kèm theo công văn này bản Nghị định thư và tài liệu hướng dẫn thực hiện để các đơn vị tham khảo.

Chi tiết công văn số 870/BVTV-HTQT ngày 16/04/2024 vui lòng truy cập tại đây.