Kiến thức & kinh nghiệm

Giới thiệu thông tin cập nhật mới nhất về chính sách nông sản thực phẩm của EU tác động tới các nước có thu nhập thấp và trung bình

Trang web của Chương trình AGRIFO có đường link https://agrinfo.eu/about-agrinfo/ giới thiệu thông tin mới nhất về chính sách nông sản thực phẩm của EU tác động tới các nước có thu nhập thấp và trung bình. Đây là trang web mở, cập nhật các chính sách, quy định và tiêu chuẩn của EU có tác động tiềm tàng đến chuỗi giá trị nông sản thực phẩm, nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức kinh doanh và nhóm sản xuất ở các quốc gia đối tác ngoài EU (các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình) cập nhật thông tin mới nhất về những thay đổi trong luật pháp EU.
 Ngoài việc cung cấp thông tin, một yếu tố khác của chương trình AGRINFO là thực hiện các nghiên cứu tác động có mục tiêu nhằm tìm cách hiểu rõ hơn về tác động của các biện pháp quản lý của EU đối với các nước xuất khẩu.